Jdi na obsah Jdi na menu
 

Co jsou vaulty??

27. 7. 2010
Vault (volt)  znamená přeskočení.
Pužívá se u triků,které uvidíte ve fotoalbu,které se jse jmenuje:vaulty
Např.two hand vault,monkey vault,speedy vault,dash vaul,kash vault,lazy vault atd.
 
__________________________________________________________________________

Název
Popis
francouzsky
anglicky
Atterrissage / Réception
Landing
Přistání na zemi, jen špičky nohou se dotýkají země (nikdy nedopadejte na celou nohu; vždy jen na prsty a bříška nohou).
Équilibre
Balance
Chůze po úzké překážce, po její hraně.
Équilibre de chat
Cat balance
Pohyb po čtyřech po úzké překážce, po její hraně.
Franchissement [fʁɑ̃.ʃis.mɑ̃]
Underbar, jump through
Proskočení skrz mezeru pod překážkou nebo v překážce.
Lâché [la.ʃe]
Dismount, swinging jump
Seskok z visu (na zábradlí, zdi, stromě) s dopadem na zem nebo zachyením do jiného visu.
Passe muraille [pas my.ʁaɪ]
Pop vault, wall hop
Překonání zdi s jedním či více odrazy nohama od zdi a rukama položenýma nahoře na překážce.
Passement [pas.mɑ̃]
Vault
Základní výraz pro techniku určenou k překonání překážky.
Demitour [dəmi tuʁ]
Turn vault
Vault, obsahující otočku o 180°. Tato technika se používá k získání lepší pozice na opačné straně překážky, například pro snížení výšky následného seskoku.
 
Speed vault
Překonání překážky v rychlosti, tělo je téměř vodorovně nad překážkou jedním ramenem dolů, kontakt s překážkou má jen jedna ruka.
 
Lazy vault
Překonání překážky šikmo za postupného použití jedné ruky, švihnutí nohou přes překážku a odraz pryč druhou rukou.
Saut de chat [so d ʃa]
Cat jump/pass, monkey vault, (king) kong vault
Vault, skok dopředu přes překážku, kdy se tělo dostává do vodorovné pozice nad překážku, následuje odraz rukama, tělo a nohy se protáhnou nad překážkou a mezi rukama.
 
Reverse vault
Vault s otočkou o 360° (někdy nedokončenou), při němž se traceur otáčí zády nad překážkou. Vhodné při potřebě pokračovat po dopadu jiným směrem.
Planche [plɑ̃ʃ]
Muscle-up / climb-up
Dostat se z pozice visu na rukou do pozice, v níž je trup nad hranou překážky, podporován rukama. Užívá se k lezení nahoru na překážku.
Roulade [ʁu.lad]
Roll
Dopředný parakotoul, při němž se země dotknou paže a záda (kotoul probíhá šikmo přes záda). Používá se ke snížení a přesunu energie ze skoku.
Saut de bras [so d bra]
Arm jump, cat leap
Doskok na stranu překážku do polohy visu (podřepu), ruce se drží horní hrany, nohy brání nárazu těla do překážky.
Saut de fond [so d fɔ̃]
Drop
Doslova „skok na zem.“ Seskok dolů z překážky.
Saut de détente [so də de.tɑ̃:t]
Gap jump
Skok z jednoho na druhý objekt přes mezeru, díru.
Saut de précision [so d presiziɔ̃]
Precision jump
Skok z jednoho objektu přesně na druhý (traceur zůstává po dopadu stát na druhé překážce)
Tic tac [tik tak]
Tic tac
Odraz od zdi k získání výšky / vzdálenosti. Často slouží k výskoku na protější překážku.

 
 

Náhledy fotografií ze složky Triky(ne naše)